Zmiany w projekcie domu

Do naszych projektów możemy wprowadzić dowolne zmiany na życzenie inwestora. Wystarczy skontaktować się z naszą pracownią. Chętnie przygotujemy ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb inwestora czy zapisów planistycznych dla konkretnej działki.

Do każdego z naszych projektów domów dołączamy bezpłatną zgodę na zmiany adaptacyjne.

Zakres dopuszczalnych zmian w projekcie domu

 1. Zmiany wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych.
 2. Zaprojektować użycie innych materiałów na konstrukcje budynku (ściany, stropy) przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów.
 3. Materiałów ścian zewnętrznych i działowych a także materiałów wykończeniowych (tynki, posadzki, dachówki, izolacje cieplne oraz przeciwwilgociowe) pod warunkiem utrzymania wymaganych parametrów.
 4. Programu użytkowego wewnątrz budynku; np. przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
 5. Zmiany lokalizacji, ilości oraz kształtu okien oraz drzwi, przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów oraz pod warunkiem zachowania walorów estetycznych budynku i poprawności konstrukcji.
 6. Kąta nachylenia dachu do 10% lub 5° pod warunkiem dostosowania konstrukcji oraz formy architektonicznej
 7. Zmiana przekrojów elementów konstrukcji dachowej wynikająca z dostosowania do materiałów pokrycia lub dostosowania budynku do innych stref obciążenia śniegiem i wiatrem niż podano w projekcie.
 8. Zmiana materiału pokrycia dachowego pod warunkiem dostosowania konstrukcji oraz utrzymania wymaganych parametrów.
 9. Kolorystyki elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów.
 10. Instalacji : wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego
 11. Zmianę rodzaju i technologii wykonania stropu między piętrowego – pod warunkiem zachowania jego schematu statycznego, rozpiętości oraz wytrzymałości.
 12. Zmianę obrysu zewnętrznego ścian zewnętrznych o 5% – pod warunkiem zachowania rozpiętości między osiami konstrukcyjnymi.
 13. Zmianę obrysu wewnętrznego ścian zewnętrznych- pod warunkiem zachowania rozpiętości między osiami konstrukcyjnymi.

Aby wprowadzić zmiany inne niż wyżej wymienione wystarczy wysłać do zapytanie określając ich typ i zakres. Pomoc przy wprowadzeniu zmian mogą też Państwo uzyskać u naszych zaprzyjaźnionych architektów adaptujących, których lista znajduje się w zakładce Nasi przedstawiciele.