Regulamin zamówień

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu architeka.pl i budujdom.pl jest firma Architeka Katarzyna Kałaska (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Głoskowie, przy ulicy Korczunkowej 39;

NIP 8451871600;

REGON: 80413682

e-mail biuro@architeka.pl

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

2. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych za pośrednictwem sieci Internet. Serwis działa pod adresem url: http://www.architeka.pl i https://www.budujdom.pl

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez:

4. Po złożeniu zamówienia generowany jest automatycznie e-mail z wiadomością o dokonanym zakupie. Zakup należy potwierdzić poprzez kliknięcie w przesłany link.

5. Zamówienia nie potwierdzone nie będą realizowane.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.

7. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są w Złotych Polskich; w cenach brutto oraz netto.

9. Zamówienia realizowane są w wybrany przez zamawiającego sposób:

– przesyłką kurierską po przedpłacie na konto

Koszt dostawy leży po stronie Sprzedającego.

10. Koszt wysyłki poza granicę kraju ustalany jest odrębnie przy każdej transakcji.

11. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

12. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki + czas dostarczenia, który wynosi zwykle 3-7 dni roboczych. Nie dotyczy to projektów przy których podano termin “do ustalenia”.

TRANSAKCJA SPRZEDAŻY

14. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

GWARANCJA I ZWROTY

15. Po dokonaniu odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt Sprzedającemu.

16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać e-mailem lub listem poleconym na adres naszej Pracowni. Wzór formularza odstąpienia od umowy pobierz tutaj : http://www.ogrzejdom.home.pl/odst_od_umowy.pdf

17. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania, ; musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, a plomby gwarancyjne muszą być w stanie nienaruszonym. Towary z zerwanymi lub zniszczonymi plombami nie podlegają zwrotowi. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

18. Koszty przesyłki ze zwracanym projektem ponosi Kupujący. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą e-mailową. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i oryginałem faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Adres do obsługi reklamacji: Architeka Katarzyna Kałaska ul. Korczunkowa 39

05-503 Głosków tel. 22 371-13-18 e-mail: biuro@architeka.pl

20. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki ze zwracanym projektem do Sprzedającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych wyłącznie dla celów sprzedaży projektu i wystawienia faktury VAT.

22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

25. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.