Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

(zgodna z RODO)

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że

oraz aby:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe we własnym zakresie, a nadto:

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Państwem umowy.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.