Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

(zgodna z RODO)

Szanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Architeka Katarzyna Kałaska , adres 05-503 Głosków,
 2. Korczunkowa 39   nr tel. 601 717 227, e-mail: biuro@architeka.pl
 3. Inspektor ochrony danych
  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jakie jak:

oraz aby:

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. Odbiorcy danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe we własnym zakresie, a nadto:

 1. Informacja dotycząca zamiaru przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Państwem umowy.

 1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.