Projekt szczelnego zbiornika na ścieki – “szambo”

Projekt szamba szczelnego to dokumentacja techniczna przedstawiająca projekt budowlany zbiornika na nieczystości ciekłe, który zapewnia szczelność i trwałość konstrukcji. Szambo szczelne jest jednym z elementów instalacji sanitarnej, której celem jest odbiór i oczyszczenie ścieków z budynku lub działki.

Projekt szamba szczelnego musi być wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę, tj. inżyniera sanitarnego lub budowlanego. Dokumentacja ta powinna zawierać m.in. informacje o:

  • wymiarach zbiornika oraz jego pojemności,
  • sposobie wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych,
  • rodzajach i parametrach materiałów użytych do budowy,
  • sposobie i parametrach wylewki betonowej,
  • szczelności konstrukcji,
  • sposobie zabezpieczenia przed korozją.

Projekt szamba szczelnego jest niezbędny w przypadku budowy lub modernizacji instalacji sanitarnej na terenie działki, w szczególności w przypadku braku przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dzięki wykonaniu projektu i zastosowaniu odpowiedniej technologii budowy, szambo będzie bezpieczne dla środowiska, a jego eksploatacja będzie długa i bezproblemowa.

Warto zaznaczyć, że projekt szamba szczelnego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z warunkami technicznymi, jakie musi spełnić taka konstrukcja. Dlatego też, przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy uzyskać pozwolenie na budowę oraz przeprowadzić procedurę zgłoszeniową w miejscowym urzędzie gminy lub powiatu.

Pozostałe dodatki

Zamienny projekt instalacji ogrzewania – gaz

Jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie budowania domu

Zamienny projekt instalacji ogrzewania – paliwo stałe

Jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie budowania domu

Zamienny projekt instalacji ogrzewania – pompa ciepła

Jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie budowania domu

Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót i zestawieniem materiałów

Jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie budowania domu

Dodatkowy drukowany egzemplarz projektu – ofertowy

Wiele razy po złożeniu projektu do urzędu, konieczny jest ponowny wgląd do dokumentacji

Analiza działki dla projektu Projekt szczelnego zbiornika na ścieki – “szambo”

Koszt opracowania analizy zaczyna się od 600zł.